Чуждоезиково обучение за възрастни

От месец октомври 2012 г. започна функционирането на езиков център за изучаване на английски език, испански език, немски език и руски език.

От тази учебна година и порасналите вече ученици могат да наваксат с владеенето на чужд език. ЧОУ „Елин Пелин” организира курсове и за възрастни. Обучението се провежда по системите на Cambridge University и Oxford University. Курсовете са в удобно за вас време.

Курсистите получават СЕРТИФИКАТ  за преминат курс на обучение. Подготовката ще им осигури и възможност за явяване на изпит  за владеене на ниво на английски език, който се провежда в сградата на ЧОУ „Елин Пелин” по утвърден от лицензирания изпитен център график. Успешното представяне на изпита се удостоява със СЕРТИФИКАТ  на Cambridge University.

В училището се организират и VIP-курсове – индивидуално обучение с индивидуална програма, съобразена с възможностите и потребностите на курсиста.

За напредналите – СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ – бизнес, медицина, компютри, технологии, юридически и др.

 

ИНФОРМАЦИЯ
Стара Загора, кв. „Железник”, ул. "Индже войвода" №7
тел. 0888341155, 0893357981 – г-жа Катя Русева,
0884623169 – мистър Дино