Logo_Elin_Pelin

 

Частно основно училище "Елин Пелин"

Частна детска градина "Ян Бибиян"

Член на Българската асоциация на частните училища

            Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Dream the impossible and make it possible

logo-yan-bibian

 

 

Преподаватели

Собственик и директор на училището – Катя Вълчева Русева – висше образование, специалност българска филология, основател и на Частна детска градина „Ян Бибиян”.

Награда "Неофит Рилски" за постигнати успехи и доказан професионализъм в областта на образованието.

 

 

Katya-Ruseva

Зорница Кирова Сарабашева – висше образование, специалност: начална училищна педагогика, специализация езиково и литературно обучение, Софийски университет „Климент Охридски”.

Награда "Неофит Рилски" за постигнати успехи и доказан професионализъм в областта на образованието.

  _Zornitsa_Sarabasheva

Живка Димова Банлиева – висше образование, специалност начална училищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски”.

  jivka-banlieva

Павлина Бранимирова Балева – висше образование, специалност начална и предучилищна педагогика, Бургаски свободен университет, награда за дебют в учителската професия през 2004г.

  Pavlina-Baleva

Нина Пенева Георгиева – висше образование, специалност начална училищна педагогика, информационни технологии и английски език, ПУ „Паисий Хилендарски”

  nina

Надя Димитрова Тодорова – висше образование, специалност начална и предучилищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски”.

  Nadia Todorova

Миглена Янкова Колева – висше образование, специалност педагогика на обучението по музика, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Награда за принос в творческите дейности на БАЧУ.

  miglena-koleva

Тисукай Аздин – висше образование, специалност учител по английски език, владее английски, френски, испански, арабски, кабилски, български, Wizardry English school.

Награда за принос в образованието на БАЧУ

  Tiskuai-Azdin

Кремена Бонева Кълвачева – висше образование, начална и предучилищна педагогика, английски език, Тракийски университет

Магистратура "Педагогическо и психологическо консултиране"

  Kremena-Kalvacheva

Александър Русев Русев – висше образование, специалност история, магистър философия и културология, Софийски университет „Климент Охридски"

  alt

Кети Маркова Митрева – висше образование, инженер-химик, учител по химия и човекът и природата, V и VI ПКС.

  keti-markova

Яна Николова Армянова – висше образование, учител по география, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Yana-Armyanova

Николина Желязкова Сутрова - висше образование, специалност българска филология, Софийски университет „Климент Охридски"

  Nikolina-Sutrova

Павлина Кирилова Ангелова - висше образование, специалност биология, ПУ „Паисий Хилендарски”

  pavlina-angelova

Пламен Георгиев Петков – висше образование, специалност физическо възпитание и спорт, НСА

 

 

alt

Росица Сотирова Иванова - висше образование, специалност математика, ПУ „Паисий Хилендарски”

  rosica-ivanova-1

 

 

Пенка Христова Дачева - висше образование, специалност изобразително изкуство, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

 

 

 

alt

                                          

Сава Захариев Никитов - висше образование, Grade A         

in the Certificate of Proficiency

in English

Council of Europe Level C2                                                            

      

                                            
       Sava-Nikitov                     
      

 

Януари 2018
Н П В С Ч П С
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3